Vernieuwend onderwijs

De maatschappij verandert in een razend tempo. We leven in een nieuwe wereld en het huidige onderwijs moet aansluiten op de behoefte van de leerling van de 21e eeuw. Wij vinden dat iedere leerling in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf vorm moet kunnen geven aan zijn toekomst.

Daarom starten wij met X-tuur; zelfsturend voortgezet onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling en het talent van de leerling en de huidige samenleving. Elke schoolloopbaan is uniek. We willen zorgen voor een optimale aansluiting op het basisonderwijs en voorbereiding op het eigentijdse vervolgonderwijs.

Kort samengevat

 • Nieuw in de Noordoostpolder
 • Voortgezet onderwijs op maat
 • De leerling stuurt
 • Zelf denken, samen doen
 • Eigen leerroute
 • Vakoverstijgende projecten
 • Geen vaste klassikale lessen
 • Samenwerken met bedrijven en organisaties

 • Kleinschalige, gezellige school
 • Persoonlijke coaches
 • Leren buiten traditionele kaders
 • Voor leerlingen met mavo-, havo- en vwo-advies
 • Een diploma op jouw hoogst haalbare niveau

Maatwerk

X-tuur is onderwijs waar de leerling écht centraal staat. Elke leerling wordt gezien. Door aan te sluiten bij hun ontwikkeling, talenten en interesses maken we ze enthousiast en bewust van hun eigen leerproces.

We dagen ze uit hun talenten vanuit het hart, hoofd en handen te ontplooien. Gepersonaliseerd leren, met meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid. Maatwerk voor ieder kind is bij ons vanzelfsprekend.

Regie over eigen leerproces

Wij stimuleren de natuurlijke nieuwsgierigheid en ondernemendheid van de leerling en gaan uit van de kracht van diversiteit. Onze leerlingen hebben regie over hun eigen leerproces. In overleg met hun ouders/verzorgers en coach stellen ze zelf doelen op en maken een planning.

De leerling krijgt bij ons de ruimte en het vertrouwen om op zijn eigen manier te leren en ze volgen dan ook een leerroute die bij hen past. Wij zijn ervan overtuigd dat je zo het beste in jezelf naar boven kan halen.

In mijn ogen droomt eigenlijk ieder kind wel dat zijn verborgen kwaliteiten worden ontdekt

Theo Thijssen

Verantwoordelijke leerlingen

Onze leerlingen hebben lef. Ze durven buiten de kaders te denken en fouten te maken. Alles in het teken van groei. De leerlingen zijn leergierig en hebben drang naar zelfstandigheid. Het zijn gemotiveerde en ondernemende kinderen die creatief leren denken. Ze nemen verantwoordelijkheid en sturen hun eigen toekomst.

Toekomstgericht

We werken met heterogene groepen; leerlingen van diverse onderwijsniveaus (mavo t/m vwo) zitten 3 jaar in dezelfde stamgroep. Zo kunnen leerlingen met diverse achtergronden, net als in de wereld buiten school, leren van en met elkaar. Zelf denken en samen doen.

We werken met moderne apparatuur en is er volop aandacht voor digitale vaardigheden. Leerlingen werken samen aan vakoverstijgende projecten. Leren binnen én buiten de school, samenwerken met organisaties in de regio. Zo leren zij succesvol te zijn in de multimediale maatschappij van morgen.

De school als ontmoetingsplaats

Een school zonder bel, met vaste tijden en zonder lesuitval. Er wordt gewerkt met een continurooster en het is mogelijk halfjaarlijks in te stromen. Bij ons kunnen leerlingen niet blijven zitten. Ze werken in hun eigen tempo, volgens de persoonlijke leerroute.

Onze school is een veilige en gezellige ontmoetingsplaats waar gelijkwaardigheid heerst. We doen er alles aan om de leerling zich er thuis te laten voelen. De rol van ouders/verzorgers is groot. Zoals ze hun kind vol enthousiasme aanmoedigen langs de lijn van bijvoorbeeld het voetbalveld, zo nauw betrokken zullen ze ook bij de school(loopbaan) van hun zoon of dochter zijn.

Zelf denken, samen doen

X-tuur

Vrijheid in leren

Door leerstof over de grenzen van vakken heen aan te bieden ontstaat er een samenhangend onderwijsaanbod waarin verschillende disciplines voor leerlingen logisch bij elkaar komen. Thematisch en projectmatig werken, waarbij mag worden afgeweken van traditionele middelen.

Bij X-tuur heb je vrijheid in leren, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. Uiteraard zijn er te behalen kerndoelen en toetsingsmomenten waar de leerling laat zien wat hij of zij kan. Maar dit mag op een eigen manier, bijvoorbeeld met een werkstuk, schriftelijke toets of presentatie.

Persoonlijke begeleiding van coaches

Bij X-tuur zijn docenten professionele coaches. Een ondersteuner die de leerling stimuleert, inspireert, uitdaagt, instrueert en stap voor stap begeleidt naar een examen op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau. Het samen doorlopen van een continu proces van leren en verbeteren staat centraal. Daarbij is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor het begin van het schooljaar voeren leerling, ouders/verzorgers en de coach een gesprek waarin het leerplan wordt opgesteld. Hierin staat op welk niveau leerlingen werken aan diverse leerdoelen van vakken of leergebieden. Aan welke vaardigheden een leerling extra aandacht wil besteden en welke rol de leerling wil spelen binnen de school. Het leerplan wordt een aantal keer per jaar aangescherpt en wekelijks heeft de leerling een gesprek met zijn coach over de voortgang.

Bepaal jij je eigen toekomst?

Kom langs of meld je aan!

Contact