Loading...
Nieuws2018-02-01T09:49:24+02:00
206, 2019

Nieuw kerndoel Digitale Geletterdheid

Vanaf 2018 werkt een ontwikkelteam van leraren en schoolleiders aan kerndoelen en eindtermen voor digitale geletterdheid. Ook X-tuur werkt hieraan mee. Dat zal zomer 2019 leiden tot een rapport, waarin deze kerndoelen en eindtermen worden beschreven. Dit borduurt voort op het model digitale geletterdheid dat door [...]

2003, 2019

Expositie Wereld – Verschillen

Leerlingen van Caleido en X-tuur, beide onderdeel van het Zuyderzee Lyceum, hebben hun dierbaarste voorwerpen gefotografeerd. In een expositie worden de foto’s tentoongesteld. DONDERDAG 4 APRIL TOT MAANDAG 13 MEI 2019 BEZOEKADRES: TALMAHOF EMMELOORD DAGELIJKS GEOPEND VAN 09:00 TOT 20:00 [...]

1312, 2018

Open middag/avond

Zit je in de bovenbouw van de basisschool? Ben je je aan het oriënteren op een school voor voortgezet onderwijs? Zoek je een school waar jouw mening er toe doet? Wil je zelf kunnen bepalen in welke volgorde je de [...]

1410, 2018

X-tuur op stage

De leerlingen van X-tuur gaan intensief kennismaken met de wereld buiten school. Dat doen ze door Work Shadowing. In kader van het zich oriënteren op de toekomst (ook wel LOB, oftewel loopbaanoriëntatie en -begeleiding, genoemd) gaan de leerlingen een bezoekje [...]

210, 2018

X-tuur op schoolkamp

De klas van X-tuur gaat op schoolkamp. Op de fiets trekken ze er op uit. Nu maar hopen dat ze een beetje mooi weer hebben. Met het schoolkamp wordt de introductieperiode afgesloten. [...]

2809, 2018

Opening X-tuur

Op dinsdag 25 september jl. was het zover: de officiële opening van X-tuur. De wethouder, Hans Wijnants, heeft mooie woorden gesproken over ons nieuwe onderwijsconcept als belofte voor de toekomst. X-tuur zou X-tuur niet zijn als de leerlingen niet een [...]

2109, 2018

Nieuw curriculum

Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Curriculum.nu is een gezamenlijk [...]

1806, 2018

Er wordt verbouwd

De verbouwing van het X-tuurgebouw is in volle gang. Dit 'doorkijkje' laat goed zien dat niet alles blijft zoals het was.

206, 2018

Kennismaking

Op dinsdagavond 26 juni vindt de kennismaking plaats. De brugklasleerlingen met hun ouders/verzorgers zijn uitgenodigd voor deze avond. Ook de coaches zijn hierbij aanwezig. Naast dat we kennismaken met elkaar zullen we een kijkje gaan nemen in het schoolgebouw van [...]

604, 2018

Intakegesprekken

Vanaf 9 april beginnen we met de intakegesprekken. De X-tuur leerlingen bereiden zich voor op dit intakegesprek en presenteren zich in 45 minuten aan ouders en coaches. Ook vertellen ze over hun verwachtingen die ze hebben ten aanzien van X-tuur [...]

102, 2018

Voorlichtingsavonden in februari

Kom langs op onze voorlichtings-avonden 1 februari 2018 In februari organiseren we een aantal voorlichtingsavonden. Kom voor je vragen over onze school gerust langs. Data Zuyderzee Lyceum Junior 14 februari - 19.00 - 20.30 uur voor groep 8 [...]

Bepaal jij je eigen toekomst?

Kom langs of meld je aan!

Contact