FAQ items aan het laden...
FAQ2019-06-04T10:28:09+02:00

Veelgestelde vragen

Welkom op de X-tuur vraag en antwoord pagina. Hier staan vragen die ons in de loop van onze ontwikkelingen gesteld zijn. Wij hebben ze zo goed mogelijk beantwoord. Indien u aan de hand van deze beantwoording nog vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen.

Zijn de schooltijden gelijk aan die van de andere scholen?2018-11-24T19:17:10+01:00

X-tuur heeft elke dag dezelfde schooltijden, terwijl de andere scholen voor voortgezet onderwijs werken met wisselende roosters.

https://youtu.be/yBYQ2qrEPZY

Wordt er Frans en Duits gegeven?2018-11-24T19:23:17+01:00

In het begin wel om de kinderen kennis te laten maken met vreemde talen. Maar het zou kunnen dat uw kind graag een andere taal wil leren. Afhankelijk van de interesse van de leerling en vooral zijn onderzoekende houding kan een kind daar een project van maken. Want een leerling zal allereerst zelf op zoek moeten om dit voor elkaar te krijgen. Op deze manier proberen we de intrinsieke motivatie te activeren.

Werken jullie ook met mentoren en coördinatoren?2018-11-24T19:32:04+01:00

We werken vooral met coaches. Dat zijn docenten die geschoold zijn in het begeleiden van leerlingen in hun persoonlijke leerroutes. Coaches zijn bevoegde vakdocenten. Iedere leerling heeft een persoonlijke coach (een soort mentor).

Werken jullie met een portfolio? Is dat digitaal?2018-02-12T19:49:26+01:00

Ja.

Werken jullie met een lesrooster, of een vorm daarvan? Zo, ja hoe ziet die er dan uit?2018-02-07T10:06:10+01:00

Ja, wij werken met een individueel studierooster. In dat rooster (digitaal) vindt de leerling alles terug. Maar omdat dat de studie veelal vraaggestuurd is, is dat rooster niet zoals u dat kent van een traditionele school. We werken met een continurooster, d.w.z. dat de begin- en eindtijden van de dag vaststaan (op dezelfde wijze als de basisschool). Dit zorgt voor rust en structuur.

Werken jullie met boeken of gaat alles digitaal?2018-02-07T14:36:30+01:00

We gebruiken alles wat effectief is om te leren. Boeken, digitaal, ervaringsleren, afkijken hoe anderen het doen, leren van en met anderen, in bedrijven, instellingen en organisaties. Hier, in de regio, in de hele wereld!!!

Werken jullie met bevoegde leraren? Of met andere experts?2018-02-12T19:23:04+01:00

Beide. Natuurlijk hebben we bevoegde leraren. Maar leren kan letterlijk overal. Ook met anderen, die jou tot ontwikkeling brengen. Bijvoorbeeld ouders of mensen uit het bedrijfsleven.

Wat de leerlingen op X-tuur vooral nodig hebben, zijn coaches die naast de leerlingen staan en de leerlingen goed kunnen begeleiden bij het leerproces. Coaches moeten de regie aan de leerlingen over kunnen laten.

Welke vrije ruimte heeft een leerling op X-tuur?2018-11-24T19:26:16+01:00

Zoveel als mogelijk is en de leerling behoefte aan heeft. In zijn persoonlijk leerplan worden de leerdoelen opgenomen en de manier van leren. Daarnaast werkt een leerling aan een persoonlijk X-tuur project.

Wat is nu in één zin het bijzondere van X-tuur?2018-02-12T19:19:45+01:00

Echt maatwerk waarbij de leerling regie heeft over zijn eigen leerroute! Binnen het huidige systeem kan dat nauwelijks!

Wat is jullie visie op het gebruik van digitale middelen?2018-02-12T19:50:47+01:00

Een randvoorwaarde voor het onderwijsproces op X-tuur. Daarnaast gebruiken we alle middelen die ons onderwijs ondersteunen.

Wat is het verschil tussen vraag- en aanbod gestuurd? Kan daar een voorbeeld van worden gegeven?2018-11-24T19:30:03+01:00

Bij aanbod gestuurd leren bepaalt de docent wat de leerling moet leren. Bij vraag gestuurd leren gaat de leerling op onderzoek uit om het antwoord te vinden op een vraag die hij zelf heeft geformuleerd, waarbij de leraar het proces coacht. Bij vraag gestuurd blijkt het leerrendement vaak veel hoger, door een verhoogde motivatie. Op universiteiten en hbo-scholen wordt veelal vraag gestuurd gewerkt.

Wat is het verschil tussen dit onderwijs en bijvoorbeeld een vrije school, Jenaplan of Kunskapsskolan?2018-02-16T12:46:25+01:00

Wij zijn met X-tuur niet gebonden aan bepaalde uitgangspunten of ideologie en een bepaalde manier van lesgeven. X-tuur heeft van veel vernieuwingsconcepten iets in zich, maar wil zich niet vastleggen op 1 concept. Daarmee beperken we ons bij voorbaat alweer en dat willen we niet. We willen vooral optimale ruimte bieden aan leerlingen; enerzijds flexibel en wendbaar kunnen reageren op behoefte en vraag van leerlingen en anderzijds snel kunnen inspelen op de veranderende maatschappij en ontwikkelingen in de technologie.

Wat is de plaats van mobieltjes, iPads en laptops?2018-02-07T14:35:48+01:00

Personal digital devices zijn de verbindingsapparaten met de kennis van de wereld (cloud) en verbinding met anderen. Onmisbaar dus.

Wat is de ouderbijdrage?2018-02-12T19:27:25+01:00

Dat weten we nu nog niet. Het zal ongeveer gelijk zijn aan de bijdrage die het Zuyderzee Lyceum vraagt aan ouders. Deze bijdrage is overigens vrijwillig.

Wat doet X-tuur met adviezen van de basisschool en de citoscores van kinderen?2018-02-07T10:06:23+01:00

Die geven het beginniveau aan en komt het kind nooit onder. Op X-tuur word je niet dommer als je naar school gaat.

Wat doen jullie aan duurzaamheid?2018-02-12T19:25:21+01:00

Daar besteden we veel aandacht aan. Verantwoordelijke wereldburgers denken in termen van behoud van natuur en aarde.

Wat betekent werken op het hoogste niveau?2020-12-08T14:57:46+01:00

Als je werkt op het hoogste niveau, betekent dit het hoogst haalbare niveau voor jou voor dat betreffende vak. Het kan zijn dat je binnenkomt met een mavo-advies, maar dat je erg goed bent in bijvoorbeeld Engels. Je kunt dan Engels op havo-niveau volgen.

Wat als mijn kind nog niet zo zelfstandig is?2018-11-24T19:15:47+01:00

En kind komt op X-tuur om te leren en te groeien. Dus een kind dat het best lastig vindt om zelf te plannen, wordt daarbij geholpen door de coaches.

Waarom een nieuwe school, weer een vernieuwing erbij! Waarom is X-tuur nodig?!?2018-02-07T09:58:32+01:00

Omdat zowel leerlingen als docenten in het traditionele onderwijs ontevreden zijn en omdat we denken (weten) dat het onderwijs van de 21e eeuw er anders uit moet zien.

Voor welke kinderen is X-tuur bedoeld?2018-11-24T19:14:53+01:00

Voor alle kinderen die zelf willen meedenken en meebepalen wat en hoe ze leren. Kinderen die zelf actief willen zijn en niet wachten tot de docenten zeggen wat ze moeten doen. Voor alle kinderen die blij worden van X-tuur!

Stellen jullie ook eisen aan leerlingen?2018-02-07T14:35:36+01:00

Nee, wij leren leerlingen dat ze eisen aan zichzelf stellen. Dat ze het beste uit zichzelf willen halen.

Stel mijn kind heeft vwo kwaliteiten. Wat kan op X-tuur?2018-02-07T10:05:35+01:00

X-tuur gaat samen met de leerling op zoek naar een persoonlijke leerroute. Dat leren vindt binnen de school plaats maar ook buiten school en digitaal. Daarin is alles mogelijk. We bieden dus geen standaard routes aan. We ontwikkelen die samen met de leerling. Zo kan een leerroute uitgebreid worden met activiteiten/ vakken die de leerling graag wil volgen.

Stel dat mijn kind met havo- capaciteiten na 2 jaar zegt: ‘ik stop met X-tuur’? Of als we naar Leeuwarden verhuizen, wat dan?2018-02-07T14:36:01+01:00

Dan zal hij waarschijnlijk iets meer begeleiding nodig hebben om in het reguliere onderwijs verder te gaan, want X-tuur is uniek. Maar uw kind heeft hopelijk zo gewonnen aan zelfvertrouwen en zelfinzicht, dat 2 jaar X-tuur al een geweldige bagage is voor zijn toekomst.

Moeten we zelf een digital device kopen?2018-02-12T19:27:52+01:00

Al onze leerlingen hebben een device nodig. Via school hoort u welk device het beste gebruikt kan worden en hoe de aanschaf is.

Moeten we bij de start ook al een keuze maken voor mavo/havo/vwo?2018-11-24T19:16:27+01:00

We gaan uit van het advies van de basisschool en bij ons krijgt uw kind alle ruimte om zich te ontwikkelen en te groeien. Dat kan per vak ook op een verschillend niveau zijn.

Maken alle kinderen evenveel uren per week?2018-02-12T19:31:43+01:00

Maken alle kinderen evenveel uren per week?
A: Globaal genomen wel. Maar de leerroutes lopen sterk uiteen.

Mag je in de pauze weg van school?2020-12-08T14:53:10+01:00

Ja, de studenten zijn vrij om te gaan waarheen ze willen, zolang ze maar weer op tijd binnen zijn.

Leerlingen halen gegarandeerd het niveau van binnenkomst. Maar er zijn toch ook pubers die helemaal niet willen studeren… En die slagen gewoon?2018-02-12T19:34:37+01:00

Leerlingen halen gegarandeerd het niveau van binnenkomst. Maar er zijn toch ook pubers die helemaal niet willen studeren… En die slagen gewoon?
A: Ja. Er zijn geen kinderen die niet goed willen worden. Als een kind zich niet normaal kan ontwikkelen is er een ander probleem, dat zeker moet worden onderzocht.

Kun je blijven zitten op X-tuur?2018-02-12T19:33:04+01:00

Nee.

Krijgen ze ook huiswerk op X-tuur?2018-02-07T14:36:13+01:00

Niet in de traditionele zin van werken in een werkboek, vandaag som 7 t/m 12, morgen 13 tot 18. Leerlingen werken en studeren anytime and anyplace. Leren wordt veel meer een continuüm. Een gemotiveerde leerling ervaart studie als een persoonlijke positieve ervaring. Zoveel mogelijk werk wordt op school gedaan, maar het kan zijn dat ze toch huiswerk thuis moeten gaan maken.

Kennen jullie de functie van mentor?2018-02-07T14:36:44+01:00

Nee, we willen niet dat kinderen tot vrijdag moeten wachten, omdat de mentor dan pas beschikbaar is, ze moeten te allen tijde bij ons terecht kunnen. Het welzijn van de leerlingen is de verantwoordelijkheid van het hele team en de leerling kiest zelf per moment bij welke coach hij of zij zich het meest op het gemak voelt. Voor het begeleiden van het inhoudelijke leerproces heeft iedere leerling wel een vaste coach waar hij of zij minimaal één keer per week 15 minuten een coachgesprek mee heeft.

Kan mijn kind alleen naar X-tuur als het al goed kan plannen en zelfstandig kan werken?2018-11-24T19:21:19+01:00

Nee, een kind kan dat leren op X-tuur. De coaches begeleiden de leerling hierbij.

Kan ik mavo in 4 jaar doen en daarna alle andere vakken op havo en vwo-niveau?2018-11-24T19:24:42+01:00

Dat kan. Wat vooral belangrijk is dat we kijken naar de motivatie en mogelijkheden van de leerlingen. Iedere leerling kan een persoonlijke leerroute volgen.

Kan ik als ouder zomaar binnenlopen?2018-02-12T19:47:53+01:00

Graag zelfs. Wij zijn blij met oprechte interesse in het onderwijs van uw eigen kind.

Is mijn kind van 9 tot 4 op X-tuur?2018-02-12T19:32:47+01:00

We werken met een continurooster met vaste begin- en eindtijden, vergelijkbaar met een basisschool. Ook huiswerk wordt zoveel mogelijk op school gemaakt.

Is het niet veel beter dat vwo-leerlingen omgaan met vwo-leerlingen?2018-02-12T19:36:50+01:00

Nee. De onderwijsraad adviseert zelfs heterogene groepen.

Is er een intakegesprek?2018-02-12T19:47:04+01:00

Jazeker. We willen graag zeker weten dat leerlingen op de goede plek zijn bij X-tuur.

Ik las dat jullie ook met de leerlingen veel buiten school willen leren. Leg dat eens uit.2018-02-12T19:54:40+01:00

Veel leren kan gebeuren bij bedrijven en instellingen en met experts buiten school. We leren wekelijks in ieder geval 1 dag buiten school.

Hoezo, ouders participeren in het onderwijs van X-tuur?2018-02-12T19:38:13+01:00

We vragen actieve betrokkenheid van ouders.

Waarschijnlijk vinden ouders X-tuur zo leuk dat ze niet weg willen!

Hoeveel klassen zijn er?2020-12-08T14:51:58+01:00

Op dit moment zijn er twee stamgroepen van ongeveer 25 studenten. In elke stamgroep zitten leerlingen van drie verschillende leerjaren en drie verschillende niveaus.

Hoelang werkt een leerling aan een leerplan?2018-11-24T19:25:25+01:00

Een periode duurt ongeveer 8 – 10 weken. Na elke periode vindt er een reflectiegesprek plaats met leerling-ouders-coach en worden de leerdoelen opnieuw bepaald.

Hoe zit het met lesuitval?2018-03-08T19:51:56+01:00

We werken met een continurooster waarbij er altijd een coach aanwezig is. Lesuitval of tussenuren kennen we niet op X-tuur.

Hoe zit dat met wiskunde? Staat dat niet op het rooster?2018-02-12T19:30:28+01:00

Nee, niet direct zichtbaar als een apart vak. Maar natuurlijk krijgen ze wel wiskundestof net als alle andere vakken. We werken in de onderbouw met de kerndoelen onderbouw zoals die voor het gehele voortgezet onderwijs geformuleerd zijn. Op deze wijze komen alle verplichte vakken (met vakkennis en vaardigheden) aan bod. Zoveel mogelijk worden de vakken in samenhang aangeboden (thematisch, projecten, vakoverstijgend).

Hoe worden we als ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen van ons kind?2018-02-12T19:35:59+01:00

Via uw kind zelf, het digitale netwerk, het leerlingvolgsysteem en contacten met de coaches.

Hoe werkt het aanmelden?2018-03-08T19:47:41+01:00

Via het officiële aanmeldingsformulier en het bijlage-formulier speciaal voor X-tuur. Dat gaat via de basisschool. Woont u buiten de Noordoostpolder dan kunt u ons mailen en dan sturen we de aanmeldingsformulieren toe. Op de website kunt u het bijlage-formulier ook downloaden.

X-tuur is onderdeel van Zuyderzee Lyceum. Het brinnummer van Zuyderzee wordt gebruikt voor aanmelden bij X-tuur.

Hoe weet ik dat mijn kind niet het-kind-van-de-rekening wordt van dit onderwijsproject?2018-02-12T19:19:13+01:00

Wij hebben vertrouwen in het onderwijsproject. We leren van andere scholen en zijn al aan het werk met het onderwijsprogramma. We betrekken ook instanties erbij die leerprogramma’s hebben.

Hoe moet ik me die school voorstellen? Met klaslokalen of alles hypermodern, hoe ziet het eruit?2018-02-12T19:23:57+01:00

Geen klaslokalen. Er zijn verschillende ruimtes waar geleerd, gewerkt en ontspannen kan worden. Leren vindt overal plaats op X-tuur en ook daarbuiten.

Hoe is de verdeling mavo- havo- vwo in de brugklas?2018-02-12T19:36:24+01:00

We streven naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling. Dat heeft consequenties voor het aannamebeleid.

Hoe is de sfeer binnen X-tuur?2020-12-08T14:46:38+01:00

Als je ’s morgens rond 08.00 uur binnenkomt, zitten er vaak al één of twee studenten (we noemen onze leerlingen ook wel studenten, omdat zij nu al zelf bepalen hoe hun leerproces eruitziet) te werken, al dan niet onder het genot van een kopje thee. Tussen 08.00 en 09.00 druppelt de rest langzaam binnen. Er wordt even bijgekletst en iedereen zoekt een plekje waar hij of zij die ochtend wil gaan werken. De sfeer is gemoedelijk. Als we na de opening weten hoe iedereen erbij zit (doordat elke student en coach de dag start met het noemen van een gevoelswoord, weten we een beetje hoe iedereen zich voelt), gaat elke student aan het werk, hetzij met zijn/haar planning, leer- of maakwerk of met een instructie van één van onze vakdocenten. Doordat de studenten zelf mogen bepalen hoe ze hun leerwerk willen aanpakken en in welke volgorde, en er daarnaast ruimte is voor een stuk brede ontwikkeling (door oa het “anders leren”), is er over het algemeen een fijne en relaxte sfeer waarin er respect is voor elkaar, we elkaar helpen waar nodig én waar we van elkaar en met elkaar willen leren.

Hoe gaan jullie om met mijn advies als leerkracht van groep 8?2018-02-12T19:49:04+01:00

Daar beginnen we mee in leerjaar 1. En daarna volgen we hoe een kind zich ontwikkelt.

Hoe gaan jullie met leerstoornissen om?2018-11-24T19:27:48+01:00

Alle zorg die wij kunnen bieden vloeit voort uit het bestaande zorgstelsel dat al aanwezig is op het Zuyderzee Lyceum, denk daarbij aan expertise zoals dyslexie begeleiding. We werken samen in het Samenwerkingsverband Aandacht plus dat er is voor alle scholen in de Noordoostpolder.

Hoe bewaken jullie het niveau (kwaliteit) van de leerling?2018-02-12T19:33:57+01:00

Op diverse manieren; o.a. door middel van verschillende manieren van toetsen, inzichten van het team, zelfonderzoek van de leerling en door feedback van anderen.

Hebben ze op X-tuur ook proefwerken?2018-02-07T10:06:41+01:00

Ja, maar we hebben een andere toetscultuur. We kennen geen afrekencultuur. We toetsen vooral formatief; d.w.z. om ervan te leren. Ook is het oordeel van de begeleidende coaches erg belangrijk. Je hoeft niet perse een toets te geven om als team te weten hoe een leerling er voor staat. Maar diploma’s zijn kille toetsen. Daar moet je wel op zijn en worden voorbereid. Met een groot zelfvertrouwen, gaat dat een stuk gemakkelijker.

Hebben leerlingen ook schrijfgerei en nog een etui nodig?2018-02-12T19:29:25+01:00

Jazeker. Leerlingen schaffen dit zelf aan. Ze ontvangen hiervoor nog een overzicht van spullen die ze nodig hebben.

Hebben jullie wel traditionele klassen?2018-02-12T19:16:34+01:00

Nee. We hebben leerlingen die in verschillende groepssamenstellingen leren en werken. Iedere leerling maakt deel uit van een stamgroep.

Hebben jullie ook een programma voor excellente leerlingen?2018-11-24T19:32:48+01:00

Alle leerlingen zijn excellent. De leerling bepaalt zelf de hoogte van de lat, wij garanderen alleen een minimum. We stimuleren een leerling om het beste uit zichzelf te halen en daar vooral actie mee aan de slag te gaan.

Hebben jullie helemaal geen klassikale instructielessen met een leraar voor de klas?2018-02-07T14:37:13+01:00

Ja, maar minimaal en anders. Er is niets mis met instructielessen, zeker niet als het een didactische variatie is. Dus niet 7 uur op een dag. En instructie kan ook als flipping the classroom (instructie op video)!

Heb je als leerling een vaste coach?2020-12-08T14:59:19+01:00

Ja, iedereen heeft een vaste coach. In de introductieweek kijken we welke coach we denken dat het beste bij je past. Rond de herfstvakantie volgen dan de klikgesprekken. Hierin mag je aangeven of je blij bent met de huidige coach, of dat je denkt dat een andere coach toch iets beter bij je past. We proberen iedereen dan te plaatsen bij de coach voor wie ze een voorkeur hebben.

Geef eens een reden (of meerdere) waarom ik mijn kind op X-tuur onderwijs zou laten volgen?2018-02-07T14:35:23+01:00

Dat moet u doen als uw kind en u er een goed gevoel bij hebben en wanneer u graag nauw betrokken bent bij de ontwikkeling van de school van uw kind. X-tuur is bedoeld voor kinderen die behoefte hebben aan ruimte om zelf mee te mogen denken hoe hun leerplan eruitziet (wat ze leren, hoe ze leren, waar ze leren, de volgorde waarin ze leren), i.p.v. dat een leraar alles voor hen bedenkt en bepaalt.

Gaan jullie ook op excursies (naar het buitenland)?2018-02-12T19:26:56+01:00

Ja. Wij doen dat zeker niet minder dan op onze andere scholen. Wij willen ook digitaal op excursie gaan en zo de wereld verkennen.

Dus leerlingen bepalen zelf wat ze willen leren?2018-02-07T10:05:20+01:00

Nee, de persoonlijke leerroute van de leerling staat centraal. Voor de één is dat zo snel mogelijk zijn diploma halen, voor de ander de weg naar een eigen bedrijf etc…. De docenten coachen dit leerproces en geven samen met de ouders wijs advies. Dit advies is leidend.

Doen jullie aan sport?2020-12-08T14:36:18+01:00

Natuurlijk, dat is een van de kerndoelen van het onderwijs. Alles wat verplicht is in de kerndoelen bieden we aan. We sporten twee keer in de week.

Deze nieuwe manier van lesgeven vraagt een andere manier van lesgeven van de docent. Hoe bereiden jullie de docenten hierop voor?2018-02-12T19:20:23+01:00

De eerste X-tuur docenten worden in eerste instantie geselecteerd uit een sollicitatieproces. Daarna zullen ze intern en extern geschoold en begeleid worden. De docenten hebben zelf ook nog invloed op de dagelijkse vormgeving van X-tuur.

De leerlingen blijven 3 jaar in een stamgroep. En daarna?2018-02-12T19:58:14+01:00

Daarna zal er ook sprake zijn van een stamgroep, maar zal er afhankelijk van het profiel meer op het examen worden voorbereid.

De kinderen krijgen toch wel een rapport met cijfers, hoop ik?2018-02-12T19:30:59+01:00

Niet op de manier zoals een traditionele school 3 x per jaar een rapport geeft. De leerlingen worden vooral formatief getoetst, d.w.z. dat ze laten zien wat ze geleerd hebben of wat ze kunnen. Na iedere periode (8-10 weken) vindt er een evaluatie-ontwikkelgesprek plaats met leerling, ouders en coach. Zo volgen we met elkaar de ontwikkeling nauwlettend.

Blijft een vwo leerling 6 jaar op X-tuur?2018-02-07T10:05:53+01:00

X-tuur is onderdeel van het Zuyderzee Lyceum. Een leerling kan zijn hele schoolloopbaan op X-tuur afmaken. Waar over 6 jaar de fysieke plek is dat weten wij nu nog niet. Dit hangt van diverse factoren af, zoals de geplande nieuwbouw. Wij willen in ieder geval zorg dragen voor een goede passende leerplek.

Besteden jullie ook aandacht aan creatieve vakken?2018-02-12T19:35:36+01:00

Jazeker, met creatief bedoelen we ook de actieve hersenactiviteit. Creativiteit beperkt zich niet alleen tot kunst.

Als ouders geen directe betrokkenheid willen bij X-tuur, wordt een kind dan niet aangenomen?2018-11-24T19:29:24+01:00

Een kind gaat naar school en heeft daarbij ouders en coaches nodig om te groeien, te leren en zich te ontwikkelen. We doen het samen. Dus we zullen ons uiterste best doen om de ouders bij school te betrekken en laten zien dat het vooral heel erg leuk is.

Als ik mijn kind aanmeld, wordt het dan altijd aangenomen?2018-11-24T19:20:53+01:00

We voeren met ieder kind en ouders een intakegesprek. We streven naar een goede mix van mavo-havo-vwo-niveau en jongens en meisjes. In de beginjaren willen we niet te hard groeien, zodat we de nieuwe school goed kunnen uitbouwen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Als blijkt dat mijn kind niet past op dit onderwijs hoe wordt de overstap dan weer gemaakt naar het reguliere onderwijs?2018-02-12T19:59:02+01:00

Een kind op X-tuur krijgt veel extra mee. Het kan zijn dat niet alle boeken van het reguliere onderwijs ‘uit’ zijn. Bij terugkeer naar een school binnen de Stichting (SSVO) garanderen we een goede aansluiting.

Bepaal jij je eigen toekomst?

Kom langs of meld je aan!

Contact
Ga naar de bovenkant