Voorlichtingsbijeenkomsten schooljaar 2020-2021

Woensdag 27 januari 2021: Open dag  (15.30 – 20.00 uur) voor kinderen en ouders groep 8, locatie X-tuur schoolgebouw

Maandag 8 februari 2021: Meeloopdag kinderen groep 8

Woensdag 17 februari 2012: Inloopavond (18.45 – 20.30 uur) voor kinderen en ouders groep 8, locatie X-tuur schoolgebouw

15 maart 2021: Definitieve aanmelding basisschoolleerlingen bij de scholen voor voortgezet onderwijs

NB. Alle voorlichtingsbijeenkomst onder voorbehoud van veranderde RIVM-richtlijnen.

Bepaal jij je eigen toekomst?

Kom langs of meld je aan!

Contact