Voorlichtingsbijeenkomsten schooljaar 2019-2020

Dinsdag 25 februari 2020: Inloopavond  (18.45 – 20.15 uur) voor kinderen en ouders groep 8, locatie X-tuur schoolgebouw

15 maart 2020: Definitieve aanmelding basisschoolleerlingen bij de scholen voor voortgezet onderwijs

Deze bijeenkomst komt in verband met corona te vervallen: maandag 8 juni 2020, kennismaking brugklassers.

Bepaal jij je eigen toekomst?

Kom langs of meld je aan!

Contact