Voorlichtingsbijeenkomsten schooljaar 2019-2020

Dinsdag 19 november 2019: Voorlichtingsavond voor kinderen en ouders van groep 7 en 8 op X-tuur (18.45 uur); locatie X-tuur schoolgebouw

Woensdag 29 januari 2020: Open Dag X-tuur (15.30 – 20.00 uur) voor kinderen en ouders groep 7 en 8, locatie X-tuur schoolgebouw

Dinsdag 25 februari 2020: Inloopavond  (18.45 – 20.15 uur) voor kinderen en ouders groep 8, locatie X-tuur schoolgebouw

15 maart 2020: Definitieve aanmelding basisschoolleerlingen bij de scholen voor voortgezet onderwijs

Maandag 8 juni 2020: Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen en ouders X-tuur (19.00 uur).

Bepaal jij je eigen toekomst?

Kom langs of meld je aan!

Contact