Voorlichtingsbijeenkomsten schooljaar 2018-2019

Donderdag 29 november 2018: Voorlichtingsavond voor kinderen en ouders van groep 8 op X-tuur (19.00 uur); locatie X-tuur schoolgebouw en Zuyderzee Lyceum

Woensdag 16 januari 2019: Open middag en avond X-tuur (15.00 – 20.00 uur) voor kinderen en ouders groep 8, locatie X-tuur schoolgebouw

Woensdag 6 februari 2019: Open middag en avond X-tuur (15.00 – 20.00 uur) voor kinderen en ouders groep 8, locatie X-tuur schoolgebouw

15 maart 2019: Definitieve aanmelding basisschoolleerlingen bij de scholen voor voortgezet onderwijs

Dinsdag 28 mei 2019: Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen en ouders X-tuur (18.30 uur).

Bepaal jij je eigen toekomst?

Kom langs of meld je aan!

Contact