‘Op deze locatie komt ons onderwijs nog veel beter tot zijn recht’

Na een intensieve verbouwing de afgelopen drie maanden, opent X-tuur (zelfsturend onderwijs) haar deuren op een nieuwe locatie aan de Nagelerweg. Groot prijkt de naam van de school op de ramen, de vlaggen wapperen en de verschillende ruimtes zijn ingericht.

‘Inmiddels gaat X-tuur haar derde schooljaar in. In de zomervakantie zijn wij verhuisd naar de Nagelerweg, zodat X-tuur verder door kan groeien in haar eigen leer- en leefgemeenschap. We hebben nu 51 leerlingen’, vertelt Elsemieke. Elsemieke is coach en vanaf dag één betrokken bij X-tuur. Samen met alle x-tuur collega’s heb-ben zij de dagelijkse zorg voor het X-tuur onder-wijs en de begeleiding van de leerlingen.

Fijne plek om te leren
‘Om het onderwijsconcept goed tot zijn recht te laten komen hadden we meer ruimte nodig. Deze ruimte vonden we gelukkig snel aan de Nagelerweg, een pand dat al in gebruik was voor onder-wijs binnen VariO Onderwijsgroep.

De leerlingen zelf zijn ook erg enthousiast. Els, tevens coach en de collega van Elsemieke, vertelt: ‘Er is bergen werk verzet. Het mooie is, collega’s, ouders en leerlingen hebben bij het inrichten samen de handen uit de mouwen gestoken en dat maakt het extra leuk. Het is nu echt een fijne leer- en leefomgeving!’

Het onderwijs
X-tuur, zelfsturend voortgezet onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling en het talent van de leerling en de huidige samenleving. X-tuur is een leer- en leefgemeenschap waar de leerling de regie heeft over zijn of haar eigen schoolloop-baan. Door aan te sluiten bij hun ontwikkeling, talenten en interesses, maken we ze enthousiast en bewust van hun eigen leerproces. Leerlingen worden uitgedaagd hun talenten vanuit het hart, hoofd en handen te ontplooien. Gepersonaliseerd leren, met meer vrijheid en meer verantwoorde-lijkheid. Maatwerk voor ieder kind is bij X-tuur vanzelfsprekend.