Twee jaar geleden zijn we gestart met X-tuur en inmiddels gaan we het derde schooljaar in! In de zomervakantie zijn wij verhuisd naar de Nagelerweg, zodat X-tuur verder door kan groeien in haar eigen leer- en leefgemeenschap.

Destijds hebben jullie als leerlingen en ouders samen met ons X-tuur opgezet. Een klus, uitdagend, spannend en lef hebben. Met als doel, hoe wil jij leren?

We nodigen jullie dan ook heel graag uit om de opening van onze nieuwe locatie te vieren op dinsdag 22 september van 13.30 – 15.30 uur, Nagelerweg 4 – 8304AB Emmeloord.

De opening vindt buiten plaats. We willen iedereen de gelegenheid bieden binnen te kijken, gezien de maatregelen met een kleine aanpassing. Je kunt erdoorheen lopen via de looproute, op gepaste afstand. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk de sfeer van X-tuur toch even te ervaren.

We vragen iedereen zich vooraf te registreren via de website: https://www.vario-onderwijsgroep.nl/corona/

Team X-tuur en X-tuur leerlingen.