Het kabinet heeft op 12 maart een crisisberaad gehouden over het coronavirus in Nederland en over de aanpak van het coronavirus tot zover.

De maatregelen van de overheid zijn als volgt:

  • Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

(bron: Rijksoverheid.nl)

Wat betekent dit voor onze scholen?

Op dit moment zijn onze scholen open. Onze medewerkers nemen bovenstaande maatregelen in acht. Dit kan daarom ook invloed hebben op ons lesrooster. Indien van toepassing verzoeken wij u daarom om dagelijks het rooster in de gaten te houden.

Wat betekent dit voor u en uw kind(eren)?

Wij vragen u alert te zijn en bovenstaande maatregelen in acht te nemen. Indien u vermoedt dat u of iemand uit uw gezin besmet is, vragen wij u direct contact op te nemen met de huisarts en de locatiedirecteur van de school. Ziekmeldingen kunnen via Magister gedaan worden en hoeven niet per telefoon doorgegeven te worden.

Wij vragen uw begrip voor de keuzes die gemaakt worden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren u onze communicatiekanalen goed te blijven volgen.

Met vriendelijke groet,

Leiding VariO-Onderwijsgroep

Bonifatius Mavo, Caleido, X-tuur en Zuyderzee Lyceum