Het kabinet heeft vanmiddag, 12 maart, een crisisberaad gehouden over het coronavirus in Nederland en over de aanpak van het coronavirus tot zover.

Link: persconferentie van premier Rutte, minister Bruins en RIVM-directeur Van Dissel.

De maatregelen van de overheid zijn als volgt:

 • Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

(Bron: Rijksoverheid.nl)

Hoe handelen wij nu verder op de locaties?

Wij houden dagelijks beraad over de maatregelen vanuit het RIVM en de overheid en de impact daarvan op onze locaties. Eventuele nieuwe voorzorgsmaatregelen die wij treffen zullen wij met het personeel, de leerlingen en ouders/verzorgers communiceren.

Hoe te handelen bij een verdenking van het coronavirus bij een leerling?

 • De leerling/ouders meldt bij de locatiedirecteur de verdenking van het coronavirus.
 • De locatiedirecteur laat de leerling naar huis gaan of thuis blijven.
 • De locatiedirecteur verzoekt de leerling en/of ouders van de leerling contact op te nemen met de huisarts.
 • Wacht de test van de GGD af voor verdere maatregelen. De GGD zoekt tevens uit wie met de betreffende persoon in contact is geweest.