Het leven bij X-tuur

Hoi, welkom in het dagelijks leven bij X-tuur! We beginnen de dag in onze stampgroep. We hebben twee stampgroepen, die heten X-box en Kakelende kippen! Voordat de dagopening begint heeft iedereen de mogelijkheid om thee te pakken. Voor 9 uur moeten we ook de telefoons in ons kluisje hebben. En dan, rond 9 uur, begint de dagopening. We gaan in stamgroepen naar óf het luisterlokaal óf het inspiratielokaal. Tijdens de dagopening bespreken we mededelingen en het woord. Het woord is een emotie die je op dat moment voelt.

Na de dagopening beginnen we met ons leerplan, dus ons werk. We mogen zelf kiezen wat we willen doen. We moeten ook zelf ons werk plannen, bijvoorbeeld wanneer en hoeveel je van een bepaald vak gaat doen en op welke dag. Elke leerling heeft een andere planning. De één maakt een weekplanning, de ander een maandplanning, zo zijn er ook nog jaarplanningen en dagplanningen.

Het is natuurlijk niet alleen maar werken. We hebben ook bijna elke dag instructie van een vakdocent.

We hebben natuurlijk ook nog “speciale vakken, zoals drama, sport en textuur. Drama is met acteren en improviseren en sport lijkt op LO, maar dan toch een beetje anders. Textuur is kunst en cultuur. Drama hebben we in het senior gebouw van het Zuyderzee Lyceum, sport en textuur bij Caleido.

Ook vindt X-tuur lezen erg belangrijk. We lezen bijna elke dag een half uur.

Op X-tuur hebben we verschillende commissies, zoals kamp, feest enz. Feest organiseert bijv. Kerst en sinterklaas en de kampcommissie het kamp aan het begin van het schooljaar.

Op X-tuur hebben we vaste dagen en tijden van hoe laat school start en hoe laat we uit zijn. We moeten elke dag om 9 uur beginnen en maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn we om half 4 uit. Elke dinsdag zijn we om 12.15 uur uit. Deze tijden moet je ook meenemen in je planning.

Op X-tuur hebben we leerdoeljaarkaarten. Dat zijn speciale papieren waarop je dingen kan aftekenen die je hebt afgerond bij de vakken. In het schooljaar moet je een bepaalde hoeveelheid leerdoelen af hebben.

X-tuur is natuurlijk best wel vrij. Zelf krijg ik heel vaak de vraag: “Maar dan kan je toch net zo goed niks gaan doen?” Maar dat is een onzinvraag! Op X-tuur moet je in 3 periodes een bepaalde hoeveelheid werk af hebben. Als het nodig is kun je in een volgend leerjaar dingen afmaken, maar je kunt ook alvast dingen van het volgende jaar gaan doen.

Bij X-tuur werken we met coaches. Maar wat is dat nou precies? Dat ga ik nu even uitleggen. Een coach is een docent die jou persoonlijk coacht. Die helpt je met vervelende situaties, je planning en met andere dingen. Op X-tuur hebben we nu 4 coaches: Suzan, Els, Elsemieke en Hinke. Ze coachen niet alleen, ze zijn zelf ook vakdocenten en geven ook uitleg van hun vak op X -tuur!

En zo ziet een dag op X-tuur eruit!

Nore