Nog 1 week en dan breekt de vakantie aan.

De zomervakantie begint op vrijdagmiddag 12 juli en op maandag 26 augustus begint het nieuwe schooljaar.

De leerlingen worden op maandag 26 augustus om 13.30 uur verwacht.

De digitale licenties van lesmethodes en eventuele lesboeken die de leerlingen nodig hebben, worden op school uitgereikt.