Vanaf 2018 werkt een ontwikkelteam van leraren en schoolleiders aan kerndoelen en eindtermen voor digitale geletterdheid. Ook X-tuur werkt hieraan mee. Dat zal zomer 2019 leiden tot een rapport, waarin deze kerndoelen en eindtermen worden beschreven. Dit borduurt voort op het model digitale geletterdheid dat door SLO is ontwikkeld. De Tweede Kamer beslist daarna of het voorstel van het ontwikkelteam wordt uitgevoerd. De verwachting is van wel. Meer informatie daarover is te vinden op www.curriculum.nu.

Maar wat als je daar niet op wilt wachten? Welke hulpmiddelen zijn er om nu al te beginnen? Start met een leerlijn digitale geletterdheid. Zo’n leerlijn is een uitwerking van algemene leerdoelen naar concrete doelen, die beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op digitaal gebied.

We zetten er enkele op een rij, gebaseerd op een of meerdere van de vier digitale vaardigheden:

  • ict-basisvaardigheden; 
  • informatievaardigheden ;
  • mediawijsheid; 
  • computational thinking.

Bekijk hier een filmpje over het nieuwe kerndoel Digitale Geletterdheid:

https://x-tuur.nl/wp-content/uploads/2019/06/190409_curriculum.nu-aanpassing-ondertiteld_v01_mp4-720p.mp4