De leerlingen van X-tuur gaan intensief kennismaken met de wereld buiten school. Dat doen ze door Work Shadowing.

In kader van het zich oriënteren op de toekomst (ook wel LOB, oftewel loopbaanoriëntatie en -begeleiding, genoemd) gaan de leerlingen een bezoekje brengen aan een bedrijf. Ze lopen een dag mee met een voor hen bekend persoon. We noemen dit Work shadowing. Work shadowing bestaat uit twee Engelse woorden; work en shadowing, werk en schaduwen. De leerling kijkt over de schouder van iemand mee, is de ‘schaduw’ van degene die hem/haar meeneemt naar het werk.

Leerlingen gaan even snuffelen in een bedrijf. Ze hoeven geen werkzaamheden uit te voeren. In overleg mag dat natuurlijk wel. Observeren is de belangrijkste taak van de leerling. Hoe is het om de hele dag op een bedrijf te zijn? Wat valt op? Is het wat ze er van hadden verwacht?

De leerling mag zelf beslissen met wie hij/zij meeloopt. Dat kunt u zelf zijn, de buurman, een tante of een vriendin van u. Het maakt niet uit, zolang deze persoon maar de mogelijkheid heeft om de leerling een dag mee te nemen naar het bedrijf waar hij/zij werkt. De eerste work shadowdag is gepland op dinsdag 16 oktober 2018.

De tweede work shadowdag is gepland op maandag 29 oktober 2018. Dit mag hetzelfde bedrijf zijn, maar het mag ook een ander bedrijf zijn.

Work shadowingvindt plaats onder verantwoordelijkheid van X-tuur. De snuffelstage is onderdeel van het onderwijsprogramma dat wij leerlingen aanbieden en geldt als onderwijstijd.

De verwerking van de work shadowing vindt op school plaats en krijgt een plek in het portfolio.